Manual de literatura española

 

 
 

 

     

 

 

 

Azkarregi doan mundu honetan istant ba­tzuk bizitzeko eta partekatzeko aukera eman nahi dizut, irakurle hori: zure esku daude, beraz, Eus­kal Herriko bideetan barna orbela kraskatzean, zapaltzean, usaintzean, ukitzean, ikustean eta adi­tzean sortutako haikuak, Orbel azpiko haikuak.

[ igo ]